Drobečková navigace

Úvod > Občan > Základní škola > Základní škola - původní > ZŠ - základní informace

Základní informace

Název:      Základní škola, Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

Adresa:   Základní škol Olešnice
                 č.p. 63
                 517 36 Olešnice

Kontakty:   494 384 030

Ředitelka:  Mgr. Lucie Zajíčková 

Učitelka:    Mgr. Alena Zvěřinová
                         

Vychovatelka ŠD:     Mgr. Lenka Zilvarová

Školnice:                   Andrea Čepelková, Dis

E-mail:       zsolesnicerk@seznam.cz              

Web:          http://www.obecolesnice.cz/   --> záložka Základní škola

Web (nový):   http://webskoly.cz/zsolesnice

Tel:            494 384 030

 

 

 

Charakteristika školy:      

Základní škola Olešnice je malotřídní škola s pěti postupnými ročníky. Škola se nachází v budově společně s Obecním úřadem Olešnice.

Škola, ze které žáci nechtějí odcházet

„Co slyším, to zapomenu,
co vidím, to si pamatuji,
co vyzkouším, tomu rozumím.“

Jsme malotřídní škola s pěti postupnými ročníky. Disponujeme dvěma prostornými moderně vybavenými učebnami s počítači a odpočinkovými koutky.

Rodinná atmosféra školy, vzájemná spolupráce mezi žáky a nestresové prostředí výrazně napomáhají rozvoji dětských osobností. Děti si ze školy odnášejí spoustu užitečných znalostí, které uplatní jak v běžném životě, tak při dalším vzdělávání.

Nabízíme:

- dobrá spolupráce se zřizovatelem školy a se spádovou školou v Častolovicích
- individuální přístup k jednotlivým žákům
- klidné nestresové prostředí
- práce v menším kolektivu dětí
- pomoc žákům se specifickými poruchami učení a poruchami chování
- pomoc dětem se špatným prospěchem špatně se vyrovnávajícími s velkým kolektivem
- bohatou mimoškolní činnost
- možnost navštěvovat hasičský kroužek
- práce s počítači během vyučování
- školní družina
- plně kvalifikované vyučující s dlouholetými zkušenostmi

 

 Základní škola, Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou

 

logo-pvs
logo-vc
logo-kk