Drobečková navigace

Úvod > Občan > Czech POINT

Czech POINT

Na obecním úřadě od února roku 2010 je zprovozněno kontaktní místo Czech POINT. Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je pohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. 

Co Czech POINT poskytuje:

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, musí znát název katastrálního území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

3. Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.

O výpis evidence rejstříku trestů může požádat i zmocněnec, který předloží písemnou plnou moc s ověřeným podpisem osoby, které se výpis z rejstříku trestů týká.
Žádost o výpis z Rejstříku trestů je zpoplatněna částkou 100,- Kč.

4. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. O výpis může zažádat pouze žadatel sám. Žadatel předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. 
Správní poplatek je za první stránku  100,- Kč a za každou další  50,- Kč.

5. Výpis z insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je dalším informačním systémem veřejné správy, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě  identifikačního čísla organizace. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

Služby Czech POINTU jsou poskytovány na Obecním úřadě v Olešnici v úřední dny pondělí a středa 8.00-12.00, 14.00-19.00 hodin.

Jaroslava Dostálová

logo-pvs
logo-vc
logo-kk