Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 4-2023.pdf  
OZV 2024 poplatek ze psů.pdf

01.01.2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 5-2023.pdf  
OZV 2024 poplatek za odpady .pdf

01.01.2024

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 2-2023.pdf  
Nařízení obce zákaz prodeje v energetice 2023.pdf

08.09.2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1-2023.pdf  

Nařízení obce podomní prodej 2023.pdf

08.09.2023

Obecně závazná vyhláška č. 2-2021 odpady systém.pdf

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1-2021 odpady poplatek.pdf

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1-2019 o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1-2017 školský obvod MŠ.pdf

17.03.2017

Nařízení obce Olešnice č. 2-2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.pdf

01.08.2015

Nařízení obce Olešnice č. 1/2015 Tržní řád.pdf - zrušeno

22.05.2015

Obecně závazná vyhláška 2-2014 veřejný pořádek.pdf

11.07.2014

Územní plán Olešnice 2014 -opatření obecné povahy.pdf

27.06.2014

Obecně závazná vyhláška 1-2011 o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1-2006 školský obvod ZŠ.pdf

01.04.2006

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se zakazuje volné pobíhání psů na vymezených veřejných prostranstvích

01.06.2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem

01.06.2005

Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o místních poplatcích

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 ze dne 24.2.2002 o schválení Územního plánu obce Olešnice /části Olešnice a Hoděčín/

24.02.2002

Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitosti ze dne 15.12.1994

15.12.1994

Veřejnoprávní smlouvy

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
logo-pvs
logo-vc
logo-kk