Vyhlášky a zákony 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1-2017 školský obvod MŠ.pdf

17.03.201

Nařízení obce Olešnice č. 2-2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.pdf

01.08.2015

Nařízení obce Olešnice č. 1/2015 Tržní řád.pdf - zrušeno

22.05.2015

Obecně závazná vyhláška 2-2014 veřejný pořádek.pdf

11.07.2014

Územní plán Olešnice 2014 -opatření obecné povahy.pdf

27.06.2014

Obecně závazná vyhláška 1-2011 o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1-2006 školský obvod ZŠ.pdf

01.04.2006

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se zakazuje volné pobíhání psů na vymezených veřejných prostranstvích

01.06.2005

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem

01.06.2005

Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o místních poplatcích

01.01.2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 ze dne 24.2.2002 o schválení Územního plánu obce Olešnice /části Olešnice a Hoděčín/

24.02.2002

Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitosti ze dne 15.12.1994

15.12.1994

Veřejnoprávní smlouvy

  • Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Olešnice a Městem Kostelec nad Orlicí o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí Veřejnoprávní smlouva ISUI.pdf 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

 

Zubní pohotovost  2018, 2019

V příloze naleznete aktualizovaný rozpis zubní pohotovosti v roce 2018

Zubní pohotovost 2019.xlsx

  SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí

www.skrabstejn.cz

Kam na výlet

www.MojeOrlickehory.cz

Finanční správa -informace

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky.

Územní plán Olešnice

Obec Olešnice realizuje projekt "Územní plán Olešnice", celkové náklady na tuto akci činí 198 tis. Kč, dotace z Královéhradeckého kraje činí 34 tis. Kč.
Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Logo KH kraje[1].jpg

www.nadorlici.cz

Jaké bude počasí

www.meteopress.cz

22. 2. Petr

Zítra: Svatopluk

Svozový plán na rok 2018

V příloze naleznete svozový plán na rok 2019 na odvoz odpadů v obcích. Svozový den je čtvrtek každý sudý týden. V lokalitě Na Pískách, Vrbka a cesta od Faltových je svozový den úterý.

 Svozový plán 2019 ČTVRTEK.pdf

Svozový plán 2019 ÚTERÝ.pdf

Doporučujeme

Zámek v Častolovicích

www.zamek-castolovice.cz

Královéhradecký kraj

www.kr-kralovehradecky.cz

RTIC Kostelec nad Orlicí

www.rtic.cz

Dobrovolný svazek obcí Orlice

www.svazekobciorlice.cz

Čistá obec, čisté město, čistý kraj

www.cistykraj.cz

Katastr nemovitostí

www.cuzk.cz

Region Orlické hory

www.region-orlickehory.cz

Atlas Česka

www.atlasceska.cz

Návštěvnost stránek

136914