Drobečková navigace

Úvod > Občan > Odpady

Odpady


Vydání známky na popelnici 

Po úhradě poplatku za odpady na rok 2023 bude na Obecním úřadě v Olešnici vydána známka na popelnici vždy v úřední dny pondělí a středa.

Ohlášení k místnímu poplatku za odpady - tiskopisy

Níže jsou k dispozici tiskopisy pro ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který se musí vyplnit a odevzdat na obecní úřad.

Odpady-ohlášení vzniku poplatku hromadné.docx

Odpady-ohlášení vzniku poplatku jednotlivé.docx

Odpady-ohlášení vzniku poplatku rekr.objekt2.docx


Publikováno 16. 12. 2021 8:36

Poplatek za odpady

Obec schválila Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která nabývá účinnost dnem 1.1.2022. 

Výše poplatku pro rok 2022 je 840,- Kč. Poplatek se hradí od 1.1.2023 do 31.3.2023.

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostně na účet č. 8528571/0100. Variabilní symbol: pro poplatníky Olešnice 13401xxx, pro poplatníky Hoděčína 13402xxx (místo xxx uveďte číslo popisné).

Viz: Odpady-OZV od 1.1.2022 poplatek.pdf


Publikováno 16. 12. 2021 8:29


logo-pvs
logo-vc
logo-kk