Projekty

Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů

 • projekt BESIP - besedy s dopravními policisty, návštěva dopravního hřiště, dopravní soutěže a hry, dopravní kroužek
 • zapojení do sítě M.R.K.E.V. - metodika a realizace komplexní ekologické výchovy
 • prevetivní program - akce vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti sounáležitosti - besedy na téma toxikománie, alkoholová závislost, šikana, drogy, atd.

Mezi pravidelné projekty školy patří:

 • Jarní cvičení v přírodě - zaměření na ekologickou výchovu, rozvíjení přírodovědných znalostí, práce s kompasem, odhad, sport, přírodovědný kroužek
 • Velikonoční dílna - výrobky s velikonoční tématikou, velikonoční rysy, tradice
 • Den podle Ámose - jak by si to vše představoval...., jaká má být výuka, co by nemělo chybět...
 • Den země - Projekt "ZAČÍT U SEBE" - začíná besedou týkající se životního prostředí v obci, pak se žáci účastní úklidu v okolí školy, na Střezmé čistí studánku, uspořádají výstavku svých výtvarných a školních prací, účast předškolních dětí ve vyučování v první třídě
 • Den otevřených dveří - možnost nahlédnout a být účasten při výuce žáků, prohlídka školy, dětských výtvarných a školních pracech, účast předškolních dětí ve vyučování v první třídě
 • Rej čarodějnic - 30. duben - rej v maskách, soutěž o nejhezčí masku, hry, běh na koštěti
 • Požární ochrana očima dětí - výstavka dětských výtvarných prací s požární tématikou, beseda s požárníkem, exkurze v požární zbrojnici a ukázka požární techniky
 • Den matek - žáci základní školy a mateřské školy vystupující s kulturním programem pro své nejmilejší - pro maminky, babičky. Za jejich péči a starostlivot je odmění vlastnoručně vyrobeným dárečkem a kytičkou.
 • Den dětí - spousta her, zábavy, dobré nálady
 • Sběr starého papíru po obci
 • Ukončení školního roku s diskotékou
 • Podzimní cvičení v přírodě - zaměření na ekologickou a enviromentální výchovu
 • Vánoční besídka - kulturní vystoupení žáků základní školy - výstavka dětských prací
 • Dětský karneval - dětský maškarní ples - hry, zábava, soutěže, tanec, dětská tombola
 • Vánoční besídka - třídní akce - nadělování dárků, koledy, hry, zábava, Vánoční tradice
 • Den Slabikáře - loučení se s Slabikářem - už jsme čtenáři, co dokážeme, co umíme přečíst, k čemu je nám čtení, jak nás obohacuje, v čem je přínos, máme výsledky.....
 • Plavecký výcvik - každoroční výcvik v plavání 1. - 5. ročníku
 • Školní výlet - každoroční výlet celé školy po krásách naší vlasti

Zubní pohotovost 2017, 2018

V příloze naleznete aktualizovaný rozpis zubní pohotovosti v roce 2017

Zubní pohotovost 2017.xlsx

Zubní pohotovost 2018.xlsx

  SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí

www.skrabstejn.cz

Kam na výlet

www.MojeOrlickehory.cz

Finanční správa -informace

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky viz úřední deska.

Územní plán Olešnice

Obec Olešnice realizuje projekt "Územní plán Olešnice", celkové náklady na tuto akci činí 198 tis. Kč, dotace z Královéhradeckého kraje činí 34 tis. Kč.
Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Logo KH kraje[1].jpg

www.nadorlici.cz

Jaké bude počasí

www.meteopress.cz

19. 2. Patrik

Zítra: Oldřich

Svozový plán na rok 2017, 2018

V příloze naleznete svozový plán na rok 2016 na odvoz odpadů v obcích. Svozový den je čtvrtek každý sudý týden. V lokalitě Na Pískách a Vrbka je svozový den úterý.

Svozový plán 2017.xlsx

Svozový plán 2018 čtvrtek.xlsx

Doporučujeme

Zámek v Častolovicích

www.zamek-castolovice.cz

Královéhradecký kraj

www.kr-kralovehradecky.cz

RTIC Kostelec nad Orlicí

www.rtic.cz

Dobrovolný svazek obcí Orlice

www.svazekobciorlice.cz

Čistá obec, čisté město, čistý kraj

www.cistykraj.cz

Katastr nemovitostí

www.cuzk.cz

Region Orlické hory

www.region-orlickehory.cz

Atlas Česka

www.atlasceska.cz

Návštěvnost stránek

112118